top of page
store.png

地區選擇

1.png
2.png
3.png
書局.png
北.png

牌塔

1牌塔.png

KIRABASE 三創

KIRABASE 三創店.png

ALG academy legacy

3alg.png

​漫果子桌遊大直

2漫果子桌遊大直店.png

​貓腳印 松江

4貓腳印-松江店.png

​暖角落

​蜂蜜窩桌遊咖啡館

magic star

貓腳印 東門

​艾克米東門

oldtown舊城區

Oldtown 舊城區.png

奧特狐桌遊

瘋桌遊大安

瘋桌遊大安店.png

KIRABASE 信義

KIRABASE 信義店.png

怪物窩聚

怪獸窩聚桌遊店.png

貓腳印 士林

11貓腳印-士林店.png

​桌遊糖果城

桌遊糖果城.png

拉比卡牌

12拉比卡牌.png

​明日卡牌

13明日卡牌遊戲專賣店.png

​貓腳印 板橋

14貓腳印-板橋店.png

兔格樂

兔格樂.png

紫苑空間咖啡

15紫苑空間咖啡館.png

桌遊侍永和

16桌遊侍永和店.png

巨魔派對

巨魔派對.png

piggy land 豬豬玩具

17Piggy Land 豬豬玩具.png

貓腳印 雙和店

18貓腳印-雙和店.png

奇幻桌遊

奇幻桌遊.png

貓腳印 三峽店

19貓腳印-三峽店.png

貓腳印 新莊店

20貓腳印-新莊店.png

卡咖王國

21卡咖王國.png

貓腳印 淡水店

22貓腳印-淡水店.png

貓腳印 宜蘭店

宜蘭貓 改地址.png

saga tcg

23SAGA TCG.png

top card 塔普卡

28TOP CARD 塔普卡 桌遊卡牌.png

玩逗樹咖啡-中原店 

玩逗樹咖啡.png

​說書人桌遊舖

說書人桌遊舖.png

貓腳印 桃園店

25貓腳印-桃園店.png

兔妞桌遊

26兔妞桌遊.png
中.png

貓腳印 苗栗店

1貓腳印-苗栗店.png

森柒柒

2森柒柒 - TCG卡牌桌遊店.png

卡舖啦啦

3卡舖啦啦.png

鬥樂 一中

4鬥樂 一中店.png

獵模士玩具模型

5獵模士玩具模型店.png

ririco 集換式卡牌

6Ririco - 集換式卡牌專賣.png

貓腳印 台中店

7貓腳印-台中店.png

貓腳印 豐原店

8貓腳印-豐原店.png

玩具牧場

玩具牧場.png

​卡殿 card palace

9卡殿 Card Palace.png

貓腳印 彰化店

10貓腳印-彰化店.png

快樂小屋

快樂小屋南投店.png

卡多商行

卡多商行.png

黑皮匠鬆餅桌遊

黑皮匠鬆餅桌遊屋 (中).png
南.png

生活加點甜

1生活加點甜.png

玩坊桌上遊戲 嘉義

2玩坊桌上遊戲主題餐廳-嘉義店.png

貓腳印 嘉義店

3貓腳印-嘉義店.png

尼樂斯特任天堂

尼樂斯特任天堂遊戲專賣店(雲林).png

貓腳印 台南店

4貓腳印-台南店.png

​喬立卡牌

喬立卡牌.png

​紙牌屋

5紙牌屋.png

新奇玩具

新奇玩具店.png

貓腳印 善化店

6貓腳印-善化店.png

KIRABASE 高雄

KIRABASE 高雄店.png

貓腳印 雄二店

7貓腳印-雄二店.png

桌覓桌遊休閒空間

8桌覓桌遊休閒空間.png

逛逛紙牌

逛逛紙牌社.png

漢謚玩具

9漢謚玩具社.png

松梅桌遊

10松梅桌遊舖-桌上遊戲.png

貓腳印 三民店

11貓腳印-三民店.png

兔屋卡牌

兔屋卡牌遊戲.png

貓腳印 高雄店

12貓腳印-高雄店.png

與貓有約

與貓.png

b one桌遊

15B one桌遊.png

米朧家

13米朧家.png

Sd 雄大

14SD 雄大 TCG 休閒館.png

卡片特快車桌遊

16卡片特快車桌遊工作室.png
bottom of page