top of page
store.png

銷售通路

經銷2.png
書局.png

光南大批發

光南大批發.png

台北永和

台北永和.png

宜蘭

02宜蘭店.png

新竹民族

03新竹民族店.png

中壢中山

04中壢中山店.png

桃園中華

05桃園中華店.png

台中三民

06台中三民店.png

彰化中山

07彰化中正店.png

員林中山

08員林中山店.png

嘉義中山

09嘉義中山店.png

斗六民生

10斗六民生店.png

流行生活 南紡

11光南流行生活館-南紡.png

​高雄文橫

12高雄文橫店.png

​流行生活 高雄夢時代

13光南流行生活館-高雄夢時代.png

岡山

14岡山店.png

​屏東永福

15屏東永福店.png

潮州

16潮州店.png

台東

17台東店.png

金玉堂

金玉堂.png

新北 大觀

01.png

宜蘭 礁溪

02.png

桃園平鎮中豐

03.png

桃園龍潭

04.png

嘉義興業

05.png

嘉義民雄

06.png

雲林西螺

07.png

台南金華

08.png

台南大灣

09.png

台南永康中山

10.png

台南麻豆

11.png

台南佳里

12.png
13.png

高雄小港

14.png

高雄路竹

15.png

高雄九曲堂

16.png

屏東萬丹

17.png

建中書局

建中書局.png

虎尾

01.png

斗六

02.png

​藝豐漫畫便利屋

藝豐漫畫便利屋.png

嘉義

01.png

台南北門

02.png

高雄

03.png

九乘九

九乘九文具專家.png

台北寧夏

01台北寧夏.png

板橋中山

02.png

永和頂溪

03.png

中和中正

新莊中平

新竹經國

桃園永安

台中文心

台中公益

台南西門

台南成大

台南˙中華

高雄中山

高雄二聖

高雄明倫

高雄夢時代

高雄博愛

高雄大昌

高雄自由

高雄五里

屏東民生

花蓮中山

04.png
05.png
06.png
07.png
08.png
09.png
10.png
11.png
12
14.png
15.png
16.png
17.png
18.png
19.png
20.png
21.png
22.png
23.png

墊腳石

墊腳石.png

墊腳石網路

01.png

台北重南

02.png

台北許昌

03.png

台北士林

04.png

汐止

05.png

新竹

06.png

中壢旗艦

07.png

桃園中華

08.png

台中旗艦

09.png

員林

10.png

​諾貝爾圖書城

諾貝爾圖書城.png

台中文心店

01.png

​多米文化

多米文化廣場.png

永康

01.png

歸仁

02.png

岡山

03.png

阿蓮

04.png

101

101文具天堂.png

翰林文化

瀚林文化廣場.png

天祥

01.png

自由

02.png

鴻圖書局

鴻圖書局.png

金冠文化廣場

金冠文化廣場.png

冰仙的店

冰仙ㄉ店.png

二師兄書坊

二師兄書坊.png

一新書局

一新書局.png

酷博書局

酷博書局.png

​朴子

01.png

​安平

02.png

左營

03.png

陽明

04.png

良昌冊店

良昌冊店.png

大人物書店

大人物書店.png

8點圖書文具生活

8點圖書文具生活廣場.png

正風書局

正豐書局.png

楠都書城文化

楠都書城文化廣場.png

屏東錦城影音租書館

屏東錦城影音租書館.png
bottom of page